Kontakt:

BYGGBORGEN

Hemsida: www.byggborgen.se

Email: info@byggborgen.se

Tel:073-826 57 57

                                        

 

      

 

    

 

       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         KAMPANJ

under sommaren på PVC Fönstrar,Parrdörrar,Skjutdörrar och Altan dörrar..KAMPANJ-KAMPANJ-KAMPANJ
----------------------------------------------

OBS!!!
HELA somar säsongen INGÅR ARGON GAS HELT UTAN KOSTNAD I ALLA ENERGI GLASPARTIER SOM NI BESTÄLLER HOS OSS...

ALLA VÅRA ÖPPNINGSBARA FÖNSTRAR LEVERERAS TVÅ ÖPPNINGSBARA UTAN EXTRA KOSTNAD OCH VIKTIGASTE, MED .......


- Profiler InnoNova blyfria med 5 - kammarsystem från TROCAL upp till 30 års profil garanti.

- Fönsterbeslagssystem från Wink Haus .


- Energy två och tre Glaskassetter från Guardian.

LEVERANS INOM 2-3 VECKOR.

Vi betjänar byggföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner!

Trocal Greenline är den fönsterprofil som används.Profilen tillverkas av det tyska företaget Profine
GmBH..Greenlineprofilen är miljöanpassad genomanvändning av blyfria stabilisatorer i framställningen och därmed helt återvinningsbar.Profilens femkammarsystem samt svetsade skarvar ger en optimal isolering, vilket leder till lägre energiförbrukning.

Greenline-profilen är helt återvinningsbar genom användning av blyfria stabilisatorer.
Miljöanpassningen förbättras ytterligare av ett femkammarsystem samt av en genomtänkt konstruktion som förbättrar väderbeständigheten (längre livscykel) och ger optimala isoleringsegenskaper (lägre energiförbrukning).

För mer information se TROCAL Greenline -http://www.trocal-profile.de .
Tillverkare Profine GmBH, Tyskland.

Just nu kan du köpa PVC kvalitets fönstrar till fina kampanj priser med 30års garanti för pvc profiler och 5-10 års garanti för glaspartier med pvc Premium kvalitets profiler,beslager och handtag .
-Varmare & Tystare inomhus Underhållsfria Lång livslängd Energisnåla och täta

Våra PVC fönstrar redan uppfyller standarden i morgon.

Lämna måttuppgifter på dina fönster och dörrar så
sänder vi en offert !

M.v.h. BYGGBORGEN
Pålitlighet-Kunskap-Seriositet-Ärlighet

 

 

 

Trocal InnoNova_70.M5

 

Perfekt i varje detalj

Lösningen för alla typer av stil.

Med ansiktet stapplade arrangemang av karm och båge samt dess attraktiva smala Sightline skapar Trocal InnoNova_70.M5 klassiska utrymme för fasader att göra sofistikerade. Men det vet hur man ska övertyga inte bara en visuell medel tätning genom centrum av bilden sittande tätning som stänger och öppnar fönstret i ett definierat stopp. Den osynliga tätningen stöder mjuka kontur. Andra fördelar: Samtliga beslag korrosions-skyddade bakom centrum tätning.Tätheten av fönstret är i vinden ökar trycket att öka. 5 kammare och unik, cellformigt kammare profil ger fönstret en hög inneboende stabilitet och hämmar samma distorsion. Värmeisolering De ökade kraven från EnEV vara på ett djup av 70 mm med ett U-värde på översteg 1,1 W/m2K. Den kombinerar ekonomi med ekologi. Och det lönar sig. färg och designfönster och fasader få ett nytt utseende med färg. Utnyttja de många möjligheter Trocal färg.

 

 

 

 

 

Trocal 88 +


Det känns bra att ha hittat den rätta balansen.

. Trocal är 88 + riktmärke för hög standard och en överlägsenhet som att utmärka sig genom större djup utan
tack vare den enorma konstruktiva förmåga den nya profilen, står det för pålitliga soliditet som för teknisk fulländning: den goda känslan och vissheten har valt rätt examen och rätt produkt att ha - för nu och för framtiden.

Med Trocal 88 + öppna upp ett nytt spännande område modern konstruktion, kan realiseras i byggandet av den nya ultratunna profilvisningar - med hög elegans och perfekt i proportion.Plasten fönster har Trocal 88 + med en plats för sofistikerad design - finns orienterade byggnader. Med Trocal 88 + var ett kvalitativt språng uppnås, som upplevs i bostäder och högre livskvalitet.

Maximala värden och optimal effektivitet.

Konstant driva nästa högre kvalitet har producerat 88 + med Trocal ett nytt format i fönstret.Den intelligenta övergripande utformningen av den nya profilen gör en extraordinär
ökning av värden för termisk och akustisk isolering, säkerhet och ekonomi som möjligt.

Förbättringen av de fysiska egenskaper över djupet i fönstret profilen uppnått när det gäller kostnadseffektivitet och hållbarhet 88 mm sina gränser. Hållbarhet ansvar gentemot miljön och den ekonomiska nödvändigheten av att hantera energi. Detta är två grundläggande krav och aktuella frågor på Trocal 88 + är ett förnuftigt svar. Med avsevärt förbättrad värmeisolering för lägre elförbrukning - och Greenline.

 

 

 

 

GLAS

Typ av glas Storlek (mm) Ug (W / m2 K),

Ug (W / m 2K),

argongas

Rw (dB),

buller

UV (%) Solar Factor (%)

Ljus

transmittans (%)

enda vitt glas 4 55,8 23 69,3 86,3 89,7
vit / vit 4-16-4 2,7 2,6 30 59,4 79,5 82,9
vit / låga utsläpp 4-16-4 1,40 1,10 30 35 62,9 80,1
hög energi / laminerad 4-16-4 1,40 1,10 35 2,7 42,3 66,4
hög energi / Vit 4-16-4 1,30 1,10 30 25,7 42,5 66,9
hög energi / vit / låga utsläpp 4-11-6-11-4 1,0 0,8 35 14,9 38 59,2
hög energi / vit / låga utsläpp 4-18-5-20-4 0,7 0,8 35 15,0 38,1 59,4

Värmegenomgångskoefficien(UG)

- visar hur mycket värme som passerar per tidsenhet i 1 m glasytan vid en temperatur skillnad på 1K mellan gränsar luften glas rum och att utsidan (Ug = W / m 2 / K). Ju mindre värde, desto mindre värmeförluster och lägre uppvärmningskostnader.

Isolering (Rw) - RW index som mäter ljudisolering av glas. Ju högre värdet av detta index, desto bättre ljudisolering. God ljudisolering uppnås genom:

Sammansättning av glas - en kombination av glas med olika tjocklek (t ex 5 +4 mm) leder till bättre absorption av resonanta svängningar.

Bredd på gasen utrymme - ju större avståndet mellan glasen, desto högre bullernivån uppnås. Vi får inte förbise det faktum, att avståndet mellan glasen har en viss optimal och dess ökning kan leda till försämring av isoleringen egenskaper glaset paketet.

UV - passage av skadliga UV-strålar, vilket leder till blekning av färgen och orsaka hudcancer.

Solar faktor - den mängd energi och skickas direkt till den del av energin absorberas av glaset, som utgår från glas till det inre.

Ju större är den direkt återspegling av solenergi glas, desto lägre sol-faktor och lägre kostnader för luftkonditionering under sommarmånaderna.

Ljustransmission - passage av synligt ljus (dagsljus).

Glas struktur av två eller flera fönster, mellan vilka det finns luftrum bildas av distanser i olika storlekar och hermetiskt stängd.

Till är en god teknisk prestanda glas måste ha två nivåer av tätning. Dvubarierniyat glas spacer består av en ram fylld med adsorbent (molekylsil), där båda sidor har rätt butyl, fungerar som en barriär mot genomgång av vattenånga (första packningsgrad). Den andra barriären är den yttre tätning utrymmet mellan glasen och distansen med polysulfid.

Spacer, som är mestadels aluminium, som används för att skilja ett visst avstånd från fönstren och stängt inne med luft fukt i tillverkning av glas absorberas av adsorbent, som är fylld.

När de genomförs korrekt i Windows inte kan tränga in vatten utanför och inte kan kondens mellan glasen

Stakopaketat är ca 80% av hela fönstret och mest påverkar isolerande egenskaper i fönstret - isolering U (W / m 2 K), isolering R (dB), sol och sol faktor g (%), transmittans (%).

Det är viktigt att veta de procentsatser som minskar bullret vid specifika värden av ljudisolering i dB (decibel logaritmisk skala):

  • 3 dB-subtila buller;
  • 10 dB brus reduceras med 50%;
  • 20 dB - är bullret reduceras med 75%
  • 30 dB - bullret minskade med 87,5%
  • 40 dB - bullret minskas med 94,25%

God ljudisolering uppnås genom:

- Sammansättning av glas - en kombination av glas med olika tjocklek (t ex 5 +4 mm) leder till bättre absorption av resonanta svängningar.

- Bredd på gasen utrymme - ju större avståndet mellan glasen, desto högre bullernivån uppnås. Vi får inte förbise det faktum, att avståndet mellan glasen har en viss optimal och dess ökning kan leda till försämring av isoleringen egenskaper glaset.

- Användningen av lim hartser (som görs med laminerat glas) förbättrar ljudisolering.

- Påfyllning av gas - fylld med gas (argon, krypton, eller en blandning av gaser) fönster har bättre ljud och värmeisolering.

Värden för buller i olika fönster:

glasning folie tjocklek gas buller [dB]
24 mm dubbelglas
4 / 16 / 4 24,00 Argon 31
4 / 15 / 5 24,00 Argon 35
4 / 14 / 6 24,00 Argon 35
4 / 12 / 8 24,00 Argon 36
5 / 14 / 5 24,00 Argon 33
6 / 12 / 6 24,00 Argon 33
4 / 14 / 33.2 PVB 24,76 Argon 36
5 / 12 / 33.2 PVB 24,00 Argon 35
6 / 12 / 33.1 PVB 24,00 Argon 35
4 / 12 / 44.1 PVB 24,38 Argon 36
4 / 12 / 44.2 PVB 24,76 Argon 37
33.1 / 12 / 33.1 PVB 24,76 Argon 36
36 mm treglasfönster
4 / 12 / 4 / 12 / 4 36,00 Argon 32
4 / 12 / 5 / 12 / 4 36,00 Argon 33
4 / 11 / 6 / 11 / 4 36,00 Argon 35
6 / 10 / 4 / 10 / 6 36,00 Argon 35
4 / 12 / 4 / 12 / 4 36,00 Argon 32
4 / 12 / 4 / 12 / 4 36,00 Argon 32
4 / 10 / 4 / 12 / 33,1 PVB 36,00 Argon 34
33,1 / 10 / 4 / 10 / 33,1 PVB / PVB 36,00 Argon 35
4 / 10 / 4 / 12 / 33,1 SLA 36,00 Argon 36
51 mm treglasfönster
4 / 16 / 4 / 16 / 4 44,00 Argon 32
4 / 16 / 5 / 16 / 4 44,00 Argon 34
6 / 14 / 4 / 16 / 4 44,00 Argon 34
6 / 12 / 4 / 12 / 10 44,00 Argon 38
6 / 14 / 4 / 14 / 6 44,00 Argon 36
8 / 16 / 4 / 16 / 6 50,00 Argon 37
4 / 14 / 4 / 16 / 33,1 PVB 44,38 Argon 37
4 / 14 / 4 / 14 / 44,2 PVB 44,76 Argon 37
4 / 14 / 4 / 14 / 44,2 PVB 44,76 Argon 38
6 / 12 / 6 / 12 / 44,2 PVB 44,76 Argon 39
8 / 12 / 6 / 12 / 33,1 PVB 44,38 Argon 40
8 / 14 / 6 / 14 / 44,1 PVB 50,38 Argon 41
8 / 14 / 6 / 14 / 44,1 PVB 50,38 Argon 41
8 / 14 / 4 / 14 / 55,2 PVB 50,76 Argon 42
33,1 / 14 / 4 / 14 / 33,1 PVB / PVB 44,76 Argon 38
44,2 / 12 / 4 / 14 / 33,1 PVB / PVB 45,14 Argon 39
44,2 / 12 / 6 / 10 / 44,2 PVB / PVB 44,00 Argon 40
55,1 / 10 / 6 / 10 / 44,1 PVB / PVB 44,76 Argon 41
44,2 / 12 / 8 / 12 / 44,2 PVB / PVB 49,52 Argon 42
55,2 / 12 / 6 / 12 / 44,2 SC / SC 49,52 Argon 47

DEKORATION I GLAS

Dekorativa astragal barer 18 mm

Färg: vit, gyllene ek, mörk ek, valnöt, mahogny, tall

Dekorativa astragal barer 8 mm

Färg: vit matta, guld, silver, matt silver

OLIKA FORMER

 

 

Garantier & Villkor

 

Vad som framgår av BYGGBORGEN samt Köplagen gällande Köparens och Säljarens rättigheter och skyldigheter avseende fel på varan, reklamation, dröjsmål, avbeställning, skadestånd mm gäller även nedanstående villkor.

§1 Giltighet av offert


Offerter är giltiga i 7 dagar eller enligt överenskommelse från och med det datum som anges på denna.


§2 Leverans vid köp av produkt utan montering.
Leveransadress ska av köparen anges skriftligen till BYGGBORGEN i samband med beställning. Om leveransadressen inte är bostadsadressen skall även denna anges. Efter levererad vara och gjord leveranskontroll av köparen avsäger sig BYGGBORGEN allt ansvar för varan och ansvaret faller på köparen.


§3 Leveranstid.
Leveranstiden för våra fönster är ca två till fyra veckor, eller annan överenskommen tid med köparen. Leveranstiden beräknas efter det att erfordrad betalning är gjord in på PG 628219-8. Då montering skall utföras av BYGGBORGEN levereras produkten i samband med montering om inget annat är överenskommet med köparen. Produkten ägs av BYGGBORGEN fram tills full betalning är erlagd enligt § 10. Detta med som utan montering av BYGGBORGEN. Ange alltid namn och personnummer som referens.


§4 Fördröjning av leverans eller Montering.
Vid fördröjd leverans ska BYGGBORGEN kontakta köparen för att informera om nytt leveransdatum eller tid för montering.

§5 Leveranskontroll av eventuella transportskador och fel.
Köparen ska vid mottagandet av produkten kontrollera produktens skick. Eventuella skador och fel skall genast påpekas till BYGGBORGEN. Efter levererad produkt emottages inga reklamationer gällande transportskador eller fel. Felaktig eller transportskadad vara skall alltid skickas tillbaka med samma transport de kom med. I annat fall får Kunden beställa en ny vara och stå för samtliga kostnader.


§6 Garantier.
3 års garanti på funktion gällande konstruktion, beslag under förutsättning att montering skett på ett fackmannamässigt sätt då köparen själv har monterat sina fönster. Vid Garantianspråk skall en oberoendebesiktningsman tillkallas, denna kostnad står köparen för. 10 års konsumnetgaranti på montering enligt med konsumnettjänstelagen utförd av BYGGBORGEN då inga dolda fel har uppkommit efter att produkten varit monterad. Gäller hela, delar och detaljer på fastigheten. BYGGBORGEN avsäger sig allt ansvar för dolda fel och ska informera köparen så fort sådana har hittas.


§7 Fel på produkt.
Eventuella fel på produkt ska genast meddelas BYGGBORGEN . Se §5 samt köpavtal.

§8 Betalning.
Betalnings skall göras om inget annat är överenskommet:
50 % av överenskommet pris för fönster, dörrar, glaspartier och arbete etc. inklusive tillbehör vid beställningstillfället.
Först då sätts produkten i tillverkning.
Resterande 50% av betalningen faktureras efter leverans och montering vilken skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter leverans och monteringsdagen. Betalning ska göras på PG 628219-8 . Ange alltid personnummer och namn som referens.

§9 Köparens dröjsmål.
Vid dröjsmål på köparens sida har säljaren rätt till det som avtalats i Köpeavtalet alternativt i enlighet med köplagen, angående rätt att hålla inne varan, erhålla betalning eller häva köpet samt erhålla skadestånd.

§10 Avbeställning.
Produkten är skräddarsydd efter köparens mått och önskemål varpå inga avbeställningar kan göras senare än 48 h efter beställning.


§11 Dröjsmålsränta samt påminnelseavgift.
Vid av köparen fördröjd betalning tas dröjsmålsränta ut enligt med räntelagen § 6. För närvarande 10 %. Även lagstadgad påminnelseavgift påförs (100 kr). Då betalning ej erläggs efter påminnelse skickas ärendet vidare till Inkasso.


§12 Övrigt.
Säljaren har rätt att ta kreditupplysning på Köparen samt att överlåta utställd(a) faktura(or)


§13 Dolda fel samt skador i och med sättning av produkt.
Vid skador på fasad, väggar eller andra delar av fastighet som uppkommer vid rivning av trångt eller svårtillgängligt monterade fönster reserverar sig BYGGBORGEN från allt ansvar. Likaså reserverar vi oss mot sneda väggar och fönsteröppningar samt dolda fel i fastighet under urtagning samt montering. Allt arbete förutom det som avtalats är tilläggsarbete för vilket köparen är betalningsskyldig för. Tilläggsarbete räknas som timkostnad (315 kr +moms) plus materialkostnad samt andra kostnader som kan uppstå, detta kan inte avtalas bort. Innan ett eventuellt tilläggsarbete påbörjas informeras först köparen.


§14 Tvister
Vid en tvist åberopar BYGGBORGEN förenklad tvistelösning.

Ett naturligt utflöde av vår ”Kunden i centrum”-princip är att vi lämnar garanti på våra tjänster. Detta innebär att om kunden ej blir fullständigt nöjd – trots våra ansträngningar – återvänder vi omgående till objektet och åtgärdar orsaken till klagomålen och missnöjet.

 

Mvh:BYGGBORGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Copyright ® 2015 BYGGBORGEN Email: info@byggborgen.se                Tel: +46 73 826 57 57       
Copyright ® 2010 BYGGBORGEN Email: info@byggborgen.se Tel: +46 73 847 36 35 Org.nr. 741113-0656
 
Välkommen till  www.swehaus.se